vineri, 13 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7730,20 ha
Intravilan: 303,20 ha
Extravilan: 7427 ha
Populatie: 1321
Gospodarii: 679
Nr. locuinte: 690
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie: Săcel, Şoimoşu Mic, Şoimoşu Mare, Vidacut, Uilac
Asezarea geografica:
Comuna Săcel se află situată la 110 km de reşedinţa de judeţului Harghita, municipiul Miercurea Ciuc
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Cultivarea terenului
Creşterea animalelor
Obiective turistice:
Monumente istorice
Peisaje turistice
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri disponibile
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Dezvoltarea infrastructurii
Dezvoltarea agroturismului
Modernizarea drumurilor comunale - studiu de fezabilitate
Reabilitare cămine culturale
Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă
Extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale
Modernizarea şi reabilitarea poduri şi podeţe
Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare